ที่มาตารางข้อมูล

  • การประชุมคณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1 (2022)
  • (*) Threatened Plants in Thailand book (Forest Herbarium)

You cannot copy content of this page