ข่าวสาร

26 ธันวาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)
18 ธันวาคม 2023 รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,500 บาท
1 ธันวาคม 2023 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ( ระดับปริญญาโท ) ถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30น.
1 ธันวาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ระดับปริญญาตรี
8 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา
16 สิงหาคม 2023 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งงานธุรการทั่วไป 16-18 ส.ค. 2566
16 มิถุนายน 2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
9 มิถุนายน 2023 ประกาศขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2023 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1-8 มิ.ย. 2566
16 มกราคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

ข่าวสาร

26 ธันวาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)
18 ธันวาคม 2023 รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,500 บาท
1 ธันวาคม 2023 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ( ระดับปริญญาโท ) ถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30น.
1 ธันวาคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ระดับปริญญาตรี
8 พฤศจิกายน 2023 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา
16 สิงหาคม 2023 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งงานธุรการทั่วไป 16-18 ส.ค. 2566
16 มิถุนายน 2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
9 มิถุนายน 2023 ประกาศขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2023 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1-8 มิ.ย. 2566
16 มกราคม 2023 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

You cannot copy content of this page