ประกาศขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์

ประกาศขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
จากเดิมในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เลื่อนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2566 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Line ประชุมตามเดิม รายละเอียดการนัดสัมภาษณ์เราจะส่งไปทาง email ของท่าน

You cannot copy content of this page