ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล

เอกสารแนบประกาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
  3. มีประสบการณ์ หรือทักษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
  5. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

สมัครได้ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มกราคม 2565 (ตามวันและเวลาราชการ)

อาคาร กริต สามะพุทธิ ชั้น 2 ห้อง 212/1  โทร. 02 561 0777 ต่อ 1430

สมัครทางออนไลน์ (โปรดใช้ Google Account ในการสมัคร)

ลิงก์สมัคร

You cannot copy content of this page