ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 3 ตำแหน่ง

ประกาศ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา
จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
3. ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ


กำหนดการ

1.ลงทะเบียนสมัคร
1 – 10 ตุลาคม 2564

2.สอบสัมภาษณ์*
15 – 20 ตุลาคม 2564

3.ประกาศผลการคัดเลือก*
25 ตุลาคม 2564

4.การทำสัญญาจ้าง**
30 ตุลาคม 2564

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสอบ
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการได้รับโอนงบประมาณ

โปรดใช้ Gmail Login ก่อนกรอกแบบฟอร์ม

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

You cannot copy content of this page